Konfidencialitātes politika

Privātuma politika

Šī privātuma politika (turpmāk – Politika) sniedz informāciju par to, kā UAB “NP grupė” (turpmāk – Uzņēmums vai Mēs) pārvalda un aizsargā savu klientu, interneta veikala apmeklētāju (turpmāk – Jūs, Lietotāji) personas datus un privātumu. Jūsu personas datu pārzinis ir Uzņēmums, ja Politikā nav noteikts citādi.

Šī privātuma politika nosaka arī mūsu interneta veikala Tonro.lv (turpmāk – vietne) un mūsu kontu sociālajos tīklos izmantošanas privātuma nosacījumus.

1. Tiešais mārketings

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, kad tas saņem jūsu piekrišanu šādai datu apstrādei. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam Jūsu personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, piegādes adresi, juridisko personu rekvizītus.

2. Interneta veikals

Uzņēmums apstrādā Jūsu personas datus interneta veikala administrēšanas nolūkā, ja tas saņem jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai apstrādei (izveidojot lietotāja kontu), pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi ar jums (pieņemot un izpildot pasūtījumus interneta veikalā), pamatojoties uz juridiska pienākuma izpildi vai lai īstenotu turpmāk izklāstītās likumīgās intereses.

Personas datu apstrādes galvenais mērķis ir ļaut Lietotājam efektīvi, optimāli un individualizēti izmantot interneta veikalu. Personas dati tiek izmantoti:

 • ērtai, efektīvai un Jūsu vajadzībām atbilstoša interneta veikala darbībai;
 • lai nodrošinātu netraucētu interneta veikala un vietnes administrēšanu (piemēram, nosūtot atgādinājumus par jūsu konta pieteikšanās datiem, paziņojot par īslaicīgām vietnes dīkstāvēm, citiem traucējumiem utt.);
 • komercijas veikšanai internetā: pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai, pasūtījumu izpildei, preču izsūtīšanai un piegādei, grāmatvedības veikšanai, rēķinu izrakstīšanai
 • lai nodrošinātu, ka pasūtījums tiek pienācīgi izpildīts;
 • par savlaicīgu un atbilstošu atbilžu iesniegšanu uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem;
 • sniegt Jums atbilstošu informāciju un interesantus piedāvājumus;
 • lai mēs varētu ar jums sazināties saistībā ar jebkuru jūsu sniegto informāciju;
 • lai mēs varētu veikt statistisko un cita veida analīzi, nepārtraukti pilnveidojot vietnes un interneta veikala saturu un sniegtos pakalpojumus;
 • citiem mērķiem, kas jums tiek atklāti personas datu iesniegšanas laikā.

Lai administrētu interneta veikalu, mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, personas, kura saņems preces, vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, vai cits jūsu izvēlēts piegādes/saņemšanas veids, jūsu izvēlēts apmaksas veids un ar to saistītie maksājuma dati, pirkumu un pasūtījumu vēsture, IP adrese, tīkla un atrašanās vietas dati, ja jūs tos sniedzat, pieprasījumu un sūdzību vēsture, citi publiski pieejamie dati, ar kuriem jūs esat dalījies, apmeklējot interneta veikalu.

Apstrādāto datu saraksts nav galīgs, jo īpašos gadījumos un šajā Politikā aplūkoto mērķu sasniegšanai Uzņēmumam var būt nepieciešams ievākt papildu informāciju. Daļa no iepriekšminētajiem personas datiem tiek ievākta tieši no Lietotājiem, piemēram, dati pēc tam, kad Lietotājs ir izveidojis savu kontu. Citi personas dati tiek vākti netieši, piemēram, Lietotāja tīkla un atrašanās vietas dati. Personas dati var tikt vākti arī tad, kad citas vietnes vai portāli nosūta mums datus ar jūsu piekrišanu (tostarp, kad jūs izveidojat savienojumu ar savu kontu, izmantojot sociālos tīklus).

Mēs glabāsim Jūsu personas datus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams šajā politikā izklāstītajiem mērķiem. Personas dati tiks glabāti:

 • līdz Lietotājs pieprasa noņemt (dzēst) savu kontu vai
 • 10 gadus pēc pēdējās aktīvās darbības Lietotāja kontā vai
 • līdz brīdim, kad dati vairs nav nepieciešami vai būtiski šajā Politikā noteikto mērķu sasniegšanai.

3. Datu apstrāde pēc jūsu pieprasījumu un jautājumiem

Uzņēmums apstrādā Jūsu datus arī gadījumos, kad Jūs sazināties ar mums pa e-pastu, pastu, tālruni, iesniedzot pieprasījumu, uzdodot jautājumus un sniedzot jebkādu citu informāciju mūsu mājaslapā vai sociālajos tīklos. Šādos gadījumos var tikt apstrādāti Jūsu sniegtie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese, pirkumu vēsture utt.

Jūs sniedzat mums savus datus uz piekrišanas pamata, ko izsaka Jūsu aktīvā darbība, t.i. sazinoties ar mums, aizpildot kontaktu formu, sazinoties ar mums pa e-pastu, tālruni, aizpildot pasūtījuma noformēšanas formu vai citos veidos.

Šādos gadījumos uzņēmums apstrādā Jūsu datus, lai administrētu pieprasījumus un sūdzības, nodrošinātu savu pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus aizsargājot un aizstāvot savas tiesības un likumīgās intereses.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – mūsu juridiskā pienākuma izskatīt un atbildēt uz jūsu pieprasījumu izpilde, Uzņēmuma leģitīmās intereses izvērtēt savu klientu atsauksmes, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kā arī jūsu piekrišana, ko izteikusi jūsu aktīvās darbības, iesniedzot sūdzību.

Uzņēmums glabās Jūsu sniegtos personas datus, kas apstrādāti pieprasījumu un/vai sūdzību administrēšanai, sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai tik ilgi, kamēr būs nepieciešams Jūsu pieprasījuma un/vai sūdzības izskatīšanai un atbildei uz to, kā arī saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām šāda veida dokumentu glabāšanas prasībām noilguma termiņos, lai celtu vai aizstāvētu juridiskas prasības, un, ja tādas tika izvirzītas, – tik, cik nepieciešams šim nolūkam.

4. Uzņēmuma līgumpartneru personas datu apstrāde

Uzņēmums apstrādā dažādu datu subjektu kategoriju personas datus (piemēram, interneta veikala pircēju (juridisku personu), darījumu partneru, piegādātāju, citu darījumu pušu, kā arī to darbinieku, pārstāvju, aģentu un citu personu, kas apmeklē uzņēmumu personas datus. Šādi dati (vārds, uzvārds, darba vieta, amats, kontaktinformācija) tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem un uz tiem atbilstošiem pamatiem:

 • Iepriekš minētajām personām nodibinot, uzturot un attīstot darījuma, profesionālās vai citas tiesiskās attiecības ar Uzņēmumu;
 • Slēdzot, izpildot, administrējot darījumus, līgumus un vienošanās;
 • Uzņēmuma leģitīmo interešu attīstīšanai un nodrošināšanai;
 • Aizstāvēt uzņēmumu pret tiesas prāvām, prasībām un pretenzijām, kas celtas pret to;
 • Uzņēmuma saistību izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Uzņēmums glabā šo personu personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums vai darījumu attiecības, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tiek apstrādāti, un saskaņā ar likumā noteiktajām šādu datu glabāšanas prasībām, noilguma termiņiem juridisku prasību celšanai vai aizstāvībai, un, ja šādas prasības tiek celtas, tik ilgi, cik nepieciešams šim nolūkam.

5. Datu apstrāde interneta vietnē

Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, Uzņēmums var apstrādāt lietotāja IP adresi, tīklu un atrašanās vietas datus, ja tos nodrošina lietotājs. Dati tiek vākti ar sīkdatņu un citu līdzīgu tehnoloģiju palīdzību, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu.

6. Datu pārziņi. Datu saņēmēji

Informējam, ka Jūsu personas datu apstrādei Uzņēmums izmanto noteiktas trešās personas – pakalpojumu sniedzējus (datu pārziņus). Šādi datu pārziņi ir: uzņēmums, kas sniedz datu centra pakalpojumus, uzņēmumi, kas veic interneta pārlūkošanas vai interneta darbības analīzi un sniedz pakalpojumus, uzņēmumi, kas sniedz reklāmas un mārketinga pakalpojumus, informatīvo izdevumu sūtīšanas pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi, kas veido, sniedz, atbalsta un attīsta programmatūras, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi, kas sniedz zvanu un sakaru pakalpojumus, līzinga kompānijas, kurjeri un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem jūsu personas dati tiek izpausti tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams to pakalpojumu sniegšanai. Šajā gadījumā Uzņēmums nodrošina, ka datu saņēmēji ievēro konfidencialitātes un adekvātas datu aizsardzības saistības.

Pamatojoties uz pietiekamu leģitīmu pamatojumu (piemēram, ja tas ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar jums, un ja esat informēts par pārsūtīšanu), datus var pārsūtīt mūsu uzņēmējdarbības partneriem, līgumslēdzējiem, piegādātājiem, citiem datu apstrādātājiem.

Tiesību aktos paredzēto pamatojumu un gadījumu gadījumā mums ir jānodod Jūsu personas dati finanšu iestādēm, valsts uzraudzības vai pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm.

Dati, kurus mēs no jums ievācam, tiks vākti ES teritorijā. Tos var apstrādāt arī mūsu vai mūsu piegādātāju darbinieki, kas strādā ES teritorijā. Atsevišķi tehniskie dati par jūsu vietnes apmeklējumu (IP adrese, ar sīkfailu palīdzību savāktie dati, jūsu izmantotās pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita informācija, kas saistīta ar pārlūkprogrammas darbību un vietnes pārlūkošanu) var tikt pārsūtīta vai padarīta pieejama gan Eiropas Ekonomikas zonā vietņu pārlūkošanas statistikas, analīzes un saistītos nolūkos, kā arī uzņēmumiem, kas darbojas ārpus tās (piemēram, mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu, šāda vienība ir Uzņēmums, kas darbojas Amerikas Savienotajās Valstīs). Atgādinām, ka personas datiem ārpus EEZ valstīs var tikt piemērota mazāka aizsardzība nekā EEZ valstīs, taču mēs rūpīgi izvērtēsim apstākļus, kādos jūsu dati tiks turpmāk apstrādāti un uzglabāti pēc nosūtīšanas iepriekš minētajām struktūrām. Uzņēmums veiks saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka trešās personas apstrādā personas datus, ievērojot GDPR un citas obligātas tiesību aktu prasības (tostarp nepieciešamības gadījumā datu apstrādes vai nodrošināšanas līgumu papildināšanu ar Eiropas Komisijas apstiprinātiem standarta līguma nosacījumiem par datu aizsardzību).

Maksājumi interneta veikalā tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, kuru pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ.nr.: 12268475), tāpēc Jūsu personas informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai pārcelt uz Maksekeskus AS.

7. Datu uzglabāšanas periods

Jūsu personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to nosaka piemērojamie tiesību akti, vai pēc tam, kad ir beigušies mērķi, kuriem tie tika vākti. Jūsu personas datu ilgāku uzglabāšanu var veikt, ja:

 • mums ir nepieciešams aizstāvēties pret prasībām, pretenzijām vai tiesas prāvām un īstenot savas tiesības;
 • ir pamatotas aizdomas par izmeklējamu, nelikumīgo darbību;
 • Jūsu dati ir nepieciešami, lai pareizi atrisinātu strīdu vai sūdzību;
 • rezerves kopijas un citi mērķi, kas saistīti ar informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu vai līdzīgiem mērķiem;
 • citu juridisku pamatojumu klātbūtnē.

8. Jūsu tiesības

Jums ir šādas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem:

 • Iepazīstieties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti;
 • Pieprasīt nepareizu, neprecīzu vai nepilnīgu datu labošanu, Jūsu personas datu dzēšanu vai Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības vai ja tam ir cits tiesisks pamats;
 • Pieprasīt, lai Jūsu personas dati tiktu nodoti citam datu pārzinim vai iesniegti tieši Jums ērtā formā (attiecas uz tiem personas datiem, kurus Jūs esat sniedzis un kuri tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem uz līguma vai piekrišanas pamata);
 • Tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, izņemot gadījumus, kad šādai apstrādei ir leģitīmi iemesli vai lai izvirzītu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskas prasības;
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, ja tie tiek apstrādāta uz piekrišanas pamata un tas neietekmē uz piekrišanu balstītas apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai (nav pienākuma dzēst personas datus, jo fiziska persona ir atsaukusi savu piekrišanu, un mēs nedrīkstam apstrādāt datus šim nolūkam, piemēram, atteikties no jaunumu vēstulēm).

9. Datu aizsardzība

Uzņēmums, īstenojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, aizsargā Lietotāju personas datus pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu vai grozīšanu.

Uzņēmums iesaka Lietotājiem papildus ievērot minimālos personas datu aizsardzības pasākumus:

 • neizpaust trešajām personām interneta veikala reģistrācijas datus;
 • izvēlieties paroli, kas sastāv vismaz no 8 rakstzīmēm;
 • izvairīties no vienas paroles izmantošanas dažādās interneta vietnēs;
 • atjauniniet programmatūru un parūpējieties par pretvīrusu aizsardzību.

10. Kontakti

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo Politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot Uzņēmuma mājaslapā norādītos kontaktus.