Garantija un preces atgriešana

Tonro.lv preču atgriešana un garantijas

Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas līguma, kas noslēgts, izmantojot saziņas līdzekļus, par to rakstiski paziņojot pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam četrpadsmit kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās. Atgriežot preces, ir jāievēro šādi noteikumi:

 • Precei, kuru vēlaties atgriezt, ir jābūt oriģināla, kārtīgā iepakojumā (lai apskatītu preci, varat pārgriezt stiprinājumus, kas izmantoti preces iepakojuma aizvēršanai);
 • Precei jābūt Pircēja nesabojātai;
 • Precēm jābūt labā stāvoklī (bez bojātām etiķetēm, bez noplēstas aizsargplēves utt.) ( šis punkts nav spēkā, ja atgriežat bojātas preces);
 • Atgrieztajām precēm jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tās saņēma Pircējs;
 • Labas kvalitātes sildītājus, kas ir salikti (samontēti) vai mēģināti samontēt, nevar atgriezt atpakaļ;

Nekvalitatīvu preču atgriešana

 • Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem apmainīt neatbilstošas kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes vai, ja nevaram piedāvāt maiņu, mēs atgriezīsim samaksāto naudu
 • Ja jums tika piegādāta citādāka prece, nekā pasūtījāt, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem apmainīt preci pret jūsu (pircēja) pasūtīto preci vai, ja nevaram piedāvāt maiņu, piedāvāt bezmaksas atgriešanu, un atgriezt naudu par nepareizi piegādāto preci. Lai nogādātu preces atpakaļ uz Pārdevēja noliktavu, Pārdevējs izsauks kurjeru uz to pašu adresi uz, kuru Pircējs bija noformējis piegādi, veicot pasūtījumu. Pircējs apņemas nodot preces kurjeram.
 • Mēs apņemamies veikt naudas atmaksu četrpadsmit kalendāro dienu laikā, ja nav vienošanās citādi.
 • Nauda tiek atgriezta uz klienta norādīto bankas kontu ar pārskaitījumu.

Kvalitatīvu preču atgriešana

 • Labas kvalitātes preču atgriešana (Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija) tiek veikta saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem piemērojamiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
 • Pircējām par saviem līdzekļiem ar kurjera starpniecību jāatgriež preces uz pārdevēja norādīto adresi.
 • Mēs apņemamies veikt naudas atmaksu četrpadsmit kalendāro dienu laikā, ja nav vienošanās citādi.
 • Nauda tiek atgriezta uz klienta norādīto bankas kontu ar pārskaitījumu.

24 mēnešu kvalitātes garantija

Visu Tonro.lv interneta veikalā nopērkamo preču galvenās īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā preces aprakstā. Visām Tonro.lv interneta veikalā pārdotajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

Garantijas derīguma nosacījumi:

 • Prece tika lietota kā paredzēts un apkope veikta saskaņā ar instrukcijām.
 • Garantija attiecas uz preču kvalitātes defektiem, kas radušies ražotāja vainas dēļ un preču transportēšanas laikā, kuru nodrošinājis pārdevējs.
 • Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;

Pircējs zaudē tiesības uz bezmaksas garantijas servisu šādos gadījumos:

 • Prece bojāta pircēja vainas dēļ;
 • Pircējs neievēroja preces ekspluatācijas un apkopes noteikumus;
 • Prece tika bojātas nepārvaramas varas apstākļu dēļ (Force majeure).

Lūdzam informēt mūs par preces lietošanas laikā novērotu defektu uz mājaslapā Tonro.lv norādītajiem kontaktiem. Garantijas laikā konstatētās kvantitatīvās vai kvalitatīvās neatbilstības salabo, papildina vai nomaina UAB “NP Grupė” par saviem līdzekļiem. UAB “NP Grupė” apņemas preces defektu novērst saprātīgā termiņā no pretenzijas reģistrēšanas dienas uzņēmumā.

Ja esat iegādājies preci un konstatējat, ka tā ir bojāta, jums ir tiesības to atgriezt mums četrpadsmit kalendāro dienu laikā no piegādes datuma. Šajā gadījumā bojātā prece tiek bez maksas nomainīta pret kvalitatīvu preci. Ja uzņēmumam nav iespējas nomainīt preci pret jaunu, tad Jums tiks atgriezti naudas līdzekļi. Nepiemērotas kvalitātes preces tiek apmainītas vai atgrieztas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Ja preces garantijas periodā pamanāt slēptus preces defektus, lūdzu, nofotografējiet šo defektus un nekavējoties nosūtiet attēlus mums uz e-pasta adresi, kas norādīta Tonro.lv interneta veikala kontaktos. Šajā gadījumā preces ražotājs noteiks, vai uz preces defektu attiecas garantija, t.i. vai precei ir ražošanas defekts. Par ražotāja lēmumu nekavējoties informēsim Jūs pa Jūsu norādītajiem saziņas līdzekļiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

 • Ražotāja garantija neattiecas uz precēm ar dabisko nolietojumu.
 • Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir neatbilstoša kvalitāte, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošas kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci vai atgriezt par preci samaksāto naudu.